Over HOC ...


Johan van Bennekom en Leo Otto hebben in 2005 het initiatief genomen om te zien of er belangstelling zou bestaan voor een ‘Contactgroep Geschiedenis van de Oceanografie’ in Nederland. Van een dozijn personen is toen een positieve reactie ontvangen, en de oceanografische instituten in ons land hebben gereageerd door een contactadres op te geven. Uit dit verkennend onderzoek is gebleken dat er voldoende belangstelling aanwezig was.

Daarop is een in een klein groepje (Johan van Bennekom, Gerhard Cadée, Bas de Groot, Kees Kramer, Remi Laane en Leo Otto) nader besproken hoe dit initiatief verder in te vullen, wat de doelstellingen zouden moeten zijn, en verdere randvoorwaarden voor een praktische invulling.

Op een eerste bijeenkomst van de ‘Contactgroep Geschiedenis van de Oceanografie’ i.o. werd de nieuwe naam HOC vastgesteld, de ‘Historie van de Oceanografie Club’. HOC beoogt onder meer het:

  • delen van interesse in de geschiedenis van de oceanografie in het bijzonder, maar niet uitsluitend, die van de Nederlandse oceanografie,
  • uitwisselen en verspreiden van kennis hieromtrent,
  • assisteren bij het ontsluiten van bronnen,
  • entameren van (onderzoeks)projecten,
  • organiseren van bijeenkomsten.

Deelname aan HOC is vrijblijvend en staat open voor een ieder die interesse heeft in de geschiedenis van de (Nederlandse) oceanografie. Inmiddels heeft de club een 70-tal leden/belangstellenden verspreid over het hele domein van de oceanografie en daaraan aanpalende vakgebieden.

Er zijn enkele projectgroepen (met hun trekkers): 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met genoemde personen of het HOC secretariaat (kees.kramer@mermayde.nl).
 
HOC geeft gemiddeld een maal per jaar een nieuwsbrief uit, 'ad HOC'. Deze wordt verstuurd als pdf-file. Voor informatie die sneller moet worden doorgegeven zijn er 'ad HOC Nieuwsflitsen', die ook per e-mail worden verspreid. Voor specifieke onderwerpen, zoals biografieën, worden zogenaamde 'HOC Katernen' geproduceerd.
 
De website is opgezet door Huibert-Jan Lekkerkerk, Kees Kramer is web-editor.
Subpagina''s (1): Newsletter 'ad HOC'
Comments