About HOC ...‎ > ‎News‎ > ‎

Saskia [Kiek] Jelgersma (1929–2012)

posted 9 Apr 2013, 06:02 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 9 Apr 2013, 06:06 ]
Na haar afstuderen (geologie, Leiden) werd Saskia Jelgersma gevraagd bij de Rijks Geologische Dienst te komen werken. Ze kreeg internationale bekendheid met haar dissertatie in 1961 ‘Holocene Sea Level changes in the Netherlands’. Hierin werd aan de hand van C14 analyses de stijging van het zeeniveau over de laatste 8000 jaar gereconstrueerd. Ze bleef nauw betrokken bij het onderzoek naar de impact van zeespiegelbewegingen en klimaatveranderingen op de Europese kusten, wat haar de eretitel ‘the mother of Dutch Sea Level researchers’ opleverde.
Comments