News

News about 'the history of oceanography' is welcomed in this section.

New ad HOC issues uploaded

Geplaatst 21 feb. 2019 03:36 door Historie van de Oceanografie Club   [ 21 feb. 2019 03:37 bijgewerkt ]

ad HOC issues 14 and 15 have been uploaded to this site. In addition, part of the Dutch language has been translated into English.

'ad HOC' issue 13 now available

Geplaatst 15 jun. 2016 04:59 door Historie van de Oceanografie Club

The 13th issue of 'ad HOC', the newsletter of the (Dutch) 'Historie van de Oceanografie Club (HOC)' is now available, again in the English language.

'ad HOC' issue 12 now available

Geplaatst 9 apr. 2015 09:35 door Historie van de Oceanografie Club   [ 9 apr. 2015 09:36 bijgewerkt ]

The latest issue of 'ad HOC', the newsletter of the (Dutch) 'Historie van de Oceanografie Club (HOC)' is now available. This is the first issue that has been published in the English language.

'ad HOC' 11 nu op de site

Geplaatst 18 nov. 2014 02:22 door Historie van de Oceanografie Club   [ 18 nov. 2014 05:31 bijgewerkt ]

De aflevering 11 van ad HOC staat nu op de website van de Historie van de Oceanografie Club. Veel informatie over expedities naar de noordelijke ijszee, met aandacht voor de Nederlandse Pool-Expeditie 1882-83, en Nordenskiöld's reis met de Vega (1878-79). Verder o.a een bijdrage van Jeroen Mohrmann over het belang van het KNMI voor de beginjaren van het Nederlands zeeonderzoek, en van Leo Otto over een vroege studie naar het zoutgehalte van zeewater in verband met zeestromen. De Links zijn verder uitgebreid met een eertse aanzet tot expedities en personen.

Graag uw reactie op de vraag: Wat denkt U er van als ad HOC in het vervolg in het Engels zou verschijnen?

Website bijgewerkt

Geplaatst 9 apr. 2013 09:48 door Historie van de Oceanografie Club   [ 9 apr. 2013 09:50 bijgewerkt ]

Per 9 april 2013 is de HOC website bijgewerkt. Met name biografieën (nu 43) en links zijn toegevoegd, de digitale bibliotheek is uitgebreid, en ook de laatste afleveringen van ad HOC zijn beschikbaar.

Congres:

Geplaatst 9 apr. 2013 07:32 door Historie van de Oceanografie Club

De International Union for History and Philosophy of Science, Division of History of Science and Technology zal het 24e International Congress houden in Manchester, UK (22-28 juli 2013) met als thema “Knowledge at Work”. Er zal een speciale sessie zijn over de geschiedenis van de oceanografie. Info: walter.lenz@zmaw.de of vera.schwach@nifu.no.

Carlo Heip (1945-2013)

Geplaatst 9 apr. 2013 07:27 door Historie van de Oceanografie Club

Voor velen kwam het overlijden van Carlo Heip, tot voor kort directeur van het Koninklijke NIOZ als een schok. Hij leeft in gedachten voort als een bevlogen onderzoeker, uitmuntend onderzoeksleider en specialist op het gebied van de mariene biodiversiteit.

Ruud Schüttenhelm (†07.10.2012)

Geplaatst 9 apr. 2013 06:13 door Historie van de Oceanografie Club

Ruud Schüttenhelm (geologie/sedimentologie, Universiteit Utrecht) werd na zijn promotie in 1976 hoofd van de afdeling Marine Geologie bij de Rijks Geologische Dienst. Hij publiceerde in 1980 een kaart met de oppervlaktesedimenten van het Nederlands deel van de Noordzee. Onder zijn leiding heeft de afdeling Mariene Geologie in de loop der jaren onderzoek uitgevoerd in het Antarctisch en Arctisch gebied en in vrijwel alle oceanen en zeeën daar tussen.

Auke Bijlsma (1946–2012)

Geplaatst 9 apr. 2013 06:09 door Historie van de Oceanografie Club

Auke Bijlsma (biologie, VU Amsterdam) was betrokken bij de oprichting van het Nederlands Instituut voor Biologen (NIBI), en in 1982 werkzaam als secretaris/beleidsmedewerker. Hij was van groot belang voor het Nederlandse zeeonderzoek. In 1988 toen de Stichting Onderzoek der Zee (SOZ) onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kwam te vallen werd hij daarbij als beleidsmedewerker aangesteld. In die functie begeleidde hij verschillende programma’s op het gebied van het zee- en het Antarctisch onderzoek.

Saskia [Kiek] Jelgersma (1929–2012)

Geplaatst 9 apr. 2013 06:02 door Historie van de Oceanografie Club   [ 9 apr. 2013 06:06 bijgewerkt ]

Na haar afstuderen (geologie, Leiden) werd Saskia Jelgersma gevraagd bij de Rijks Geologische Dienst te komen werken. Ze kreeg internationale bekendheid met haar dissertatie in 1961 ‘Holocene Sea Level changes in the Netherlands’. Hierin werd aan de hand van C14 analyses de stijging van het zeeniveau over de laatste 8000 jaar gereconstrueerd. Ze bleef nauw betrokken bij het onderzoek naar de impact van zeespiegelbewegingen en klimaatveranderingen op de Europese kusten, wat haar de eretitel ‘the mother of Dutch Sea Level researchers’ opleverde.

1-10 of 14