The Original‎ > ‎

Aanzet tot een 'Zoölogisch Station' - 1873

posted 9 Apr 2013, 05:57 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 18 Nov 2014, 03:25 ]

Het origineel van deze keer betreft twee pagina’s uit de eerste jaargang van het ‘Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, onder redactie van A.A. Van Bemmelen, als President van het Bestuur, Prof. H.J. Van Ankum, Prof. P. Harting en Prof. C.K. Hoffmann, namelijk het ‘Verslag der gewone huishoudelijke vergadering der Nederlandsche Dierkundige Vereniging, gehouden te Leiden, den 15 November 1873. Voorzitter: de Heer A.A. van Bemmelen’.

Hierin wordt de “een voorstel van het Bestuur omtrent het oprichten van een zoölogisch station” besproken. Het Bestuur “ontveinst zich volstrekt niet, dat aan het tot standbrengen van zoodanige stations groote onkosten zullen verbonden zijn” en vraagt “aan de leden machtiging, om tot de oprichting van een zoölogisch station in dezen geest te Scheveningen te mogen overgaan en verzoekt daarvoor eene toelage van ƒ 200.”


Hetzelfde Eerste Deel bevat onder andere ook het:
  • Verslag der eerste vergadering tot het oprichten der Vereeniging, (15 Mei 1872 te Rotterdam)
  • Verslag der tweede vergadering tot het oprichten der Vereeniging, (21 September 1872 te Rotterdam) en de
  • Wet der Vereeniging.

De oprichting van de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (NDV) was een feit.

De NDV heeft een belangrijk stempel gedrukt op de oceanografie in Nederland, al was het maar als werkgever (bijvoorbeeld, voordat het NIOZ onder NWO kwam was de NDV formeel de werkgever van het personeel). (Kees Kramer)
Comments