The Original‎ > ‎

Natuurkundige Beschrijving der Zeeën - 1855

posted 19 Feb 2011, 05:42 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 18 Nov 2014, 03:38 ]
Uit: Maury, M.F. (1855). Natuurkundige Beschrijving der Zeeën. P.K. Braat, Dordrecht, pp. 304.
 
 
[klik voor groter beeld]
 
De bladzijde vi komt uit de Voorrede van de Nederlandse vertaling door M.H. Jansen (1817–1893) van de 2e druk van M.F. Maury’s ‘The Physical Geography of the Sea’ (1855, Harper, New York). Jansen levert een extra bijdrage, een hoofdstuk over zijn eigen onderzoek aangaande de Oost Indische Archipel.

Jansen was kort directeur van de Afdeling Zeevaart van het KNMI (januari– december 1854). Door conflicten met directuer C.H.D. Buys Ballot (1817–1890) moest hij die functie neerleggen. In de voorrede, geschreven na zijn vertrek, komt de kwestie aan duidelijk aan de orde.
 
Kees Kramer

Comments