HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

Andrau, Karel Frederik Robbert

posted 9 Apr 2013, 07:44 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 9 Apr 2013, 07:44 ]

Hattem 18.03.1824 - Den Haag 27.08.1914

Carrière:

Marineofficier. 01.01.1847 LTZ2, 16.07.1854–15.05.1857 gedetacheerd bij KNMI als assistent directeur afd. zeevaart, 01.01.1856 LTZ1, 01.01.1853–01.01.1863 gedetacheerd als bij KNMI als directeur afd. zeevaart, 16.01.1867 KLTZ, 16.11.1872 KTZ, 15.08.1879 uit dienst, 31.08.1898 SBN titulair

Biografie:

Karel Frederik Andrau was de zoon van Willem Hendrik Andrau (Rijksontvanger) en Heilwich Johanna Henriëtta Barones van Heeckeren. Als marineofficier is behalve zijn detacheringen bij het KNMI ook vermeldenswaard dat hij van 1870-1874 directeur was van het onderwijs aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord.

Belangrijkste oceanografische activiteiten

Gaf als assistent directeur en later als directeur van de afd. zeevaart van het KNMI  leiding aan het verzamelen en bewerken van scheepswaarnemingen en verzorgde een aantal publicaties over maritiem klimatologische en oceanografische onderwerpen. Hij wordt ook enkele malen aangehaald in Maury’s The Physical Geography of the Sea and its Meteoro­logy. Was commandant ZMS Sindoro die in 1864 en 1865 diepzeelodingen uitvoerde in Indonesische wateren.

Bibliografie (part)
  • Andrau, K.F.R., 1856. Maury's passaatkaart van den Atlantische Oceaan, vermeerderd met Hollandsche gegevens door den 1t.t.z. K.F.R. Andrau
  • Andrau, K.F.R., 1859. De stormen op het Kaapse rif. In: Maandelikse Zeilaanwijzingen van Java naar het Kanaal, Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, Utrecht, pp. 25-56
  • Andrau, K.F.R., 1860. Algemeene windkaart, samengestelde uit Amerikaanse en Hollandsche waarnemingen
Autografie

Ontbreekt.

Referenties
  • Eeckhout, L.L.M., 1992. Het Admiralenboek Bijdragen tot de Nederlandse marine­geschiedenis.
Links

Ontbreekt.

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011)

Laatst gewijzigd: Kees Kramer (3 januari 2012)

Comments