HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

Boschma, Hilbrand

posted 19 Feb 2011, 06:28 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 9 Apr 2013, 07:35 ]

IJsbrechtum, gem. Wymbritselaardeel 22.04.1893 – Leiden 22.07.1976

Carriere:

Zoöloog. Studie biologie Amsterdam 1912-1919. Promotie 1920 bij C.Ph. Sluiter op “Das Halsskelet der Krokodille”. Medewerker Treub Laboratorium te Buitenzorg (Bogor) in Nederlands Indië 1920-1922, en Zoölogisch Laboratorium van de RU Leiden onder P.N. van Kampen, 1922 – 1928. Lector 1928, hoogleraar Zoölogie 1931-1963 als opvolger van Van Kampen. Directeur van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie 1934-1958 als opvolger van E.D. van Oort. Lid van de KNAW.

Biografie:

Boschma was zoon van Douwe Boschma, landbouwer, en Willemke Schaper. Hij trouwde in 1920 met Frederika Wilhelmina Braat, bij wie hij 3 zoons en 2 dochters kreeg. In Ned. Indië ontwikkelde hij zijn interesse in de mariene biologie. In 1922 nam hij deel aan de Deense expeditie naar de Kei eilanden onder leiding van Th. Mortensen. Zijn in Indonesië begonnen studie naar de steenkoralen en hydrokoralen zette hij, terug in Nederland, voort waarbij hij diverse buitenlandse biologische stations bezocht. In 1925 publiceerde hij samen met Van Kampen een systematische bewerking van de door de Siboga expeditie verzamelde Rhizocephala. In 1929 en 1930 nam hij als enige bioloog deel aan de Snellius expeditie. In 1934 bij zijn benoeming tot directeur van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie was deze organisatie door bezuinigingen in problemen. Hij slaagde er in ondanks de crisis en oorlogsjaren de toestand te verbeteren. Hij bevorderde dat het personeel zelf aan expedities deelnam. Zelf nam hij ook nog deel aan de expeditie naar de Wisselmeren op Nieuw Guinea (1939-1940).

Hij ondersteunde het initiatief dat in het Museum voor Onderwijs in Den Haag in de jaren 1942-1949 collecties mariene organismen van amateurs werden ondergebracht onder supervisie van het Rijksmuseum.

Na zijn pensionering als directeur (1958), en zijn emeritaat als hoogleraar (1963) bleef hij tot zijn 81e jaar actief.

Belangrijkste oceanografische activiteiten:

Als deenemer aan de bekende Snellius-expeditie heeft Boschma persoonlijk een bijdrage geleverd aan het Nederlands zeeonderzoek. Tijdens de 2e wereldoorlog bood hij onderdak aan de medewerkers, bibliotheek en collectie van het Zoölogisch Station Den Helder. De grondslag voor de actieve deelname van het Rijksmuseum aan het Nederlandse zeeonderzoek werd door het beleid van Boschma gelegd.

Bibliografie:

  • Vervoort, 1977
Referenties:
  • Brongersma, L.D. (1977). Jaarboek der KNAW 1976.
  • Holthuis, L.B. (1976). Crustaceana 31.
  • Holthuis, L.B. (1979). In Biografisch woordenboek van Nederland 1.
  • Holthuis, L.B. (1995). 1820 – 1958 Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.
  • Klaauw, C.J. v.d. (1964). Zoologische Mededelingen 39.
  • Vervoort, W. (1977). Zoologische bijdragen 22.
Comments