HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

Escher, George Arnold

posted 10 Apr 2011, 03:48 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 10 Apr 2011, 03:53 ]

Leeuwarden 10.05.1843 – Den Haag 14.06.1939

Carrière:
1863–1866 Staatsspoorwegen Alkmaar; 1866–1873 Rijkswaterstaat waterestaatskaart, Inspectie Zeeland; 1873–1878 in Japan; 1878–1908 Rijkswaterstaat Maastricht, Breda, IJssel, District Groningen-Friesland, Hoofdingenieur-directeur Arnhem.

Biografie:
Studeerde van 1859 tot 1863 civiele techniek in Delft en kwam daarna bij de  Staatsspoorwegen in Alkmaar, waar hij het toezicht kreeg op de aanleg van bruggen, duikers en gebouwen. In 1866 deed hij het waterstaatsexamen en kwam bij Rijkswaterstaat om een deel van de waterstaatskaart te maken. In 1870 kwam hij bij de Waterstaatsinspectie en kreeg het toezicht op de werken in Walcheren en Noord-Beveland.

In 1873 werd hij door van Doorn gevraagd naar Japan te komen samen met de Rijke. Hij werkte, meestal samen met de Rijke, aan verbetering van de rivieren de Katsura, Kizu, Kuzuryü, Minato, Shina, Tone en Yodo. Het verbeteren van de Yodo omvatte meer dan ophogen en herstel van de oevers: de Japanse houten, open kribben werden vervangen door kribben van rijshout en voor de oevers werden grote keien gebruikt, bijeengehouden door vlechtwerk. Daartoe werd de werkbaas Westerwiel gevraagd om naar Japan te komen. Met name voor de Yodo rivier omvatten de werken ter verbetering ook maatregelen om uitschuring van de rivierbodem en aanslibbing te voorkomen, alsmede het afsluiten van waterlopen en het tegengaan van ontbossing (o.a. door herbeplanting) in het stroomgebied. In het Yodo-museum in Hirakata bij Osaka wordt zijn werk (en dat van de Rijke) toegelicht. Naast rivierverbetering werkte hij aan havenaanleg in Mikuni, Niigata en Sakai. Voor Osaka maakte hij een havenplan, voor Tokyo ontwierp hij een waterleiding. Nadat hij in 1876 van Osaka naar Tokyo was gegaan, keerde hij in 1878 terug naar Nederland.

Eerst werkte hij twee jaar bij de Rijkswaterstaat in Maastricht. In 1881 werd hij overgeplaatst naar Breda en werd eind 1881 betrokken bij de aanleg van het Amsterdam– Merwede kanaal, waartoe hij in 1887 werd overgeplaatst naar het district IJssel. In 1890 werd hij belast met het district Groningen en Friesland, waar hij betrokken was bij de uitbreiding van de haven van Harlingen en de aanleg van de havens van Delfzijl en Stavoren. In 1908 werd hij hoofdingenieur–directeur in Arnhem, waar hij weer betrokken raakte bij de aanleg van het Merwede kanaal en bij de bouw van een tweede schutsluis in Utrecht. Eind 1908 werd hij gepensioneerd, waarna hij lezingen en cursussen gaf en bestuurlijke functies had. In 1939 werd zijn as bijgezet op Oud Eik en Duinen in Den Haag. Escher is twee keer getrouwd geweest; onder zijn drie zonen waren de latere graficus M.C. Escher, die een bekend portret van zijn vader maakte, en de latere geoloog/mineraloog B.G. Escher.

Belangrijkste waterstaatkundige activiteiten:
Betrokken bij
  • verbetering rivieren in Japan, havenaanleg Osaka
  • aanleg Amsterdam-Merwede kanaal, havens Harlingen, Delfzijl en Stavoren
Bibliografie:
Geen publicaties bekend.

Autogram:
Ontbreekt

Referenties:
  • van Gasteren, L.A. et al., 2000. In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen – rijswerkers, ingenieurs, werkbazen – 1872-1903. Walburg Pers, Zutphen. 560 pp.
  • Kamibayashi, Yoshiyuki, 2009. Two Dutch Engineers and Improvements of Public Works in Japan," Proceedings of the Third International Congress on Construction History,  Cottbus, May 2009
Comments