HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

Hubrecht, Ambrosius Arnold Willem

posted 9 Apr 2013, 08:12 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 9 Apr 2013, 08:19 ]

Rotterdam 02.03.1853 – Utrecht 21.03.1915

Carrière

Zoöloog. Aanvankelijk studie Polytechnische School Delft 1869, later studie zoölogie Utrecht 1870-1873 en Leiden 1873-1874, gevolgd door verdere studies te Erlangen en Heidelberg. Promotie bij Harting in 1874 magna cum laude op het proefschrift ‘Aanteekeningen over de anatomie, histologie en ontwikkelingsgeschiedenis van eenige Nemertiden’. Conservator afd. vissen aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden 1875-1882. Gewoon hoogleraar zoölogie Utrecht 1882. In 1883 werd hij lid van de KNAW. In 1910 legde Hubrecht zijn ambt van gewoon hoogleraar neer en werd buitengewoon hoogleraar in de vergelijkende embryologie. Hem werden zes buitenlandse eredoctoraten verleend.

Biografie

Hubrecht was zoon van Paul François Hubrecht, secretaris-generaal bij Binnenlandse Zaken en Maria Pruys van der Hoeven. In 1878 trouwde hij met Johanna Maria Molewater. Zij kregen 2 zonen. Hij was vanaf 1890 secretaris van de Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën en maakte zelf in 1890-1891 een tocht door Nederlands Indië. Hij schreef verschillende bijdragen aan De Gids, waarvan hij in 1893 redacteur werd.

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten

Hubrecht was in 1874 de eerste Nederlander die werkte aan het Zoölogisch Station van Napels. Hij was een van de drie H’s (met Hoffmann en Hoek) die de tot standkoming van het verplaatsbare zoölogische station regelden. Hij was lange tijd lid van het College voor Zeevisserijen en bevorderde het toegepast visserijonderzoek binnen Nederlandse Dierkun­dige Vereniging (NDV), 1888-1898. Zo had hij naast Hoek een belangrijk aandeel in het tot stand komen van het permanente Zoölogisch Station in 1890. Ook was hij was een der initiatiefnemers voor de Siboga expeditie.

Bibliografie
  • In: Keibel, 1915
Autografie

Ontbreekt.

Referenties
  • Keibel, L., 1915. Anatomischer Anzeiger 48.
  • Smit, P., 1979. In: Biografisch woordenboek van Nederland 1.
  • Vosmaer, G.C.J., 1915. In: F.Saris en R. Visser, ‘Trots en twijfel’. Kopstukken uit de Nederlandse natuurwetenschap van de twintigste eeuw. 2005
Links
HOC Katern Biografieën

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011)

Laatst gewijzigd:  

Comments