HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

Melvill van Carnbee, Pieter Baron

posted 19 Feb 2011, 04:13 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 29 Aug 2011, 00:41 ]
Den Haag 20.05.1816 – Batavia 24.10.1856

Carrière:
Marineofficier. 1831 Koninklijk Instituut Medemblik. In 1835 voer hij naar Ned. Indië als adelborst 1e kl. Terug in Nederland volgde in 1838 zijn benoeming tot LTZ2. In 1850 LTZ1, adjudant van vice-admiraal E.B. van den Bosch. In 1856 KLTZ en Directeur van het Marine Etablissement op Onrust bij Batavia.

Biografie.
Pieter Melvill van Carnbee was de zoon van Isaäc August Melvill van Carnbee en Jonkvr. Jacoba Wilhelmina Louisa de Salis, en kleinzoon van de vice-admiraal Pieter Melvill van Carnbee en neef van schout-bij-nacht James John Melvill van Carnbee. Bij zijn eerste bezoek aan Indië als adelborst 1e kl werkte hij aan de verbetering van zeekaarten. Later, in de jaren 1839-1845 en 1850-1856 was hij verbonden aan de “Commissie tot verbetering de Indische zeekaarten”. Als medewerker aan het Tijdschrift van Ned. Indië publiceerde hij over de predikant-sterrenkundige J.M. Mohr en diens observatorium te Batavia. Hij verzorgde verschillende kaarten en zeemansgidsen van de Indonesische vaarwateren en deed belangrijke astronomische plaatsbepalingen. Ook was hij een der oprichters van de Moniteur des Indes Orrientales et Occidentales. In 1853 trouwde hij met jonkvr. Louise Wilhelmina Geertruida Jacoba de Kock, die reeds in september 1854 overleed.

Belangrijkste oceanografische activiteiten.
De betekenis van Melvill van Carnbee ligt in zijn baanbrekend hydrografisch werk in de Indische archipel.

Bibliografie (selectie):
  • Melvill van Carnbee, P. (1844). Zeemansgids voor de vaarwaters rondom het eiland Java. vanwege de Commissie tot verbetering der Oost-Indische zeekaarten. Bij de wed. G. Hulst van Keulen, Amsterdam, viii, 110 p.
  • Melvill van Carnbee, P., Postuum met W.F. Versteeg (1862). Algemeenen atlas van Ned. Indië.
Autografie

Referenties
  • Mulert (n.d.). In: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Dl.1: 1323
Comments