HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

Tydeman, Gustaaf Frederik

posted 19 Feb 2011, 04:05 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 19 Feb 2011, 04:07 ]
Paramaribo 12.02.1858 – Den Haag 01.05.1939

Carrière:
Marine officier. 1878 LTZ2; 1889 LTZ1; 1899-1900 commandant Siboga; 1900 KLTZ; 1905 KTZ; 1910 SBN; 1912 VADM.

Biografie:
Gustaaf Frederik was zoon van Frederik Willem Lodewijk Tydeman, officier van gezondheid, en Henriëtte Sophia Regina Kühn. Hij huwde in 1886 met Maria Antonia Tydeman, zij kregen 1 zoon.

Als zeeofficier toonde hij een duidelijke wetenschappelijke interesse. Hij was in 1894 gedetacheerd bij de Leidse sterrenwacht en werd daarna enige jaren leraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Na de Siboga Expeditie was hij achtereenvolgens commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine (1905-1908) en Commandant Marine te Amsterdam (1910-1915). Hij werd in 1923 onderscheiden met de De Ruytermedaille.

Belangrijkste oceanografische activiteiten:
Tydeman was tijdens de Siboga-expeditie (1899-1900) verantwoordelijk voor de hydrografische waarnemingen. Hij publiceerde de resultaten in de rapportenserie van de expeditie: “Description of the ship and appliances used for scientific exploration” en “Hydrographic results of the Siboga expedition”. Later publiceerde hij ook over het verschijnsel van het “lichtend wiel”, een lichtverschijnsel dat in de Indische wateren soms wordt waargenomen. Hij was ook later betrokken bij het zeeonderzoek in verschillende bestuursfuncties.

Bibliografie (selectie)
  • Tydeman, G.F. (1911). Het onverklaarbaar lichtverschijnsel. De Zee, pp. 14-19.
  • Tydeman, G.F. (1916). De oorzaak der getijen. In: Tijdschr. KNAG 1916, pp.67.
  • Tydeman, G.F. (1921). Een zeldzaam lichtverschijnsel, De Zee, pp. 209-211.
  • Tydeman, G.F. (1922). De diepten der zeeën met dieptekaart. In: Van der Stok (ed.): De zeeën van Nederlandsch Oost-Indië, pp. (1922)
  • Tydeman, G.F. (1922). Oriëntatie volgens miswijzend kompas In: Tijdscht. KNAG 1924, pp.3.
  • Tydeman, G.F. (1936). Notes on phenomena of a geophysical nature. E.J. Brill, leiden, pp.144
  • Tydeman, G.F. (1937). Verbleekte films. Herinneringen van een oud-zeeofficier. van Stockum, den Haag, pp.175

Autogram:
Ontbreekt

Referenties:
  • Eekhout, L.L.M. (1992). Het admiralenboek. De vlagofficieren van de Nederlandse marine 1382-1991. (Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis 6). De Bataafse Leeuw, Amsterdam
  • van Dissel, A.M.C. (2000). Varen voor de wetenschap. De Koninklijke marine en de Sibogaexpeditie (1899-1900) Marineblad 110(7/8)
  • van Oosten, F.C. (1979). In: Biografisch woordenboek van Nederland 1.
Comments