HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

van Veen, Johan

posted 19 Feb 2011, 06:39 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 29 Aug 2011, 00:44 ]
Uithuizermeeden 21.12.1893 - Den Haag 09.12.1959

Carrière:

Civiel ingenieur. Studie Delft 1913-1919. In dienst bij de provinciale waterstaat Drenthe 1919-1926, Surinaamse bauxietmaatschappij 1926-1928, Amsterdamse brandweer 1928-1929, Rijkswaterstaat 1929-1959. Vanaf 1935 als hoofdingenieur. Promotie Leiden 1936 op “Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid van de Nederlandse kust”.

In 1955 hoofdingenieur-directeur van de Algemene Dienst.

Biografie:

Johan van Veen was zoon van Derk van Veen, landbouwer, en Anje Elema. Gehuwd 5-5-1927 met Hendrika Aafs. Zij kregen 1 zoon en 2 dochters. In 1956 gescheiden.

Tijdens zijn studie ontwikkelde hij een interesse in bodemkunde. Bij de rijkswaterstaat werkte hij aan het onderzoek van de verplaatsing van zand in de rivieren en langs de kust. Hij zette daar het werk voort van J.J. Canter Cremers. Dit leidde tot zijn proefschrift.

Tijdens de oorlogsjaren schreef hij een historische studie over de waterbeheersing in Nederland, in 1948 gepubliceerd: “Dredge, drain, reclaim. The art of a nation”.

Hij maakte studie van de verzilting van de rivieren en de kustverdediging. Dit gaf hem het inzicht dat de toen bestaande situatie het risico van overstromingen in het delta-gebied inhield. En hij ontwikkelde ideeën om het land beter te beveiligen. Toen in 1953 de watersnoodramp Nederland trof en het Deltaplan werd gelanceerd bleek zijn werk van grote waarde.

Aan het eind van zijn leven zette Van Veen zich in voor de ontwikkeling van zeehavens (Rotterdam en Delfzijl).

Belangrijkste oceanografische activiteiten:

Van Veen deed in het kader van zijn studies ook onderzoek naar de historische veranderingen van het zeeniveau en naar de getijstromen langs de kust en in de benedenrivieren.

De studie die leidde tot zijn promotie en die werd uitgevoerd aan boord van het SS. Oceaan hield een uitgebreid onderzoek in van de waterbeweging en het zandtransport door het Nauw van Calais. Hij ontwikkelde ook een bodemhapper en een analoge electrische methode voor het onderzoek naar de getijbeweging in de Delta.

Bibliografie:

  • In: Ham, 2003.

Referenties:

  • Giffen, A.E. van (1964). Tijdschr. Kon.Ned. Aardrijkskundig Genootschap. 2e reeks 81.
  • Ham, W. van de (2003). Meester van de Zee. Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959.
  • Horn-van Nispen, M.-L. ten (2001). Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 10.
  • Horn-van Nispen, M.-L. ten (2002). Biografisch Woordenboek van Nederland 5.
  • Maris, A.G. (1960). De Ingenieur 72.
Comments