HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

Verwey, Jan

posted 19 Feb 2011, 06:42 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 19 Feb 2011, 06:44 ]

Noordwijk 12.05.1899 - Schoorl 24.09.1981

Carrière:

Bioloog. Studie Leiden 1918-1924. Promotie 1926 op “Infectieproeven met vogelcoccidiën”.

Leraar biologie te Middelharnis 1924-1926. Medewerker bij het Laboratorium voor het Onderzoek der Zee en het Zeevisserij Station te Batavia 1927-1931. Directeur Zoölogisch Station te Den Helder, later (1960) NIOZ, 1931-1965. Lid KNAW 1949.

Biografie:

Verwey was de zoon van Albert Verwey (dichter en hoogleraar) en Kitty van Vloten. Hij was al jong geïnteresseerd in de natuur, in het bijzonder in vogels, en publiceerde hierover al op 16-jarige leeftijd in De Levende Natuur. Tijdens zijn studie organiseerde hij waarnemingen van de vogeltrek en gedurende zijn verblijf in Middelharnis maakte hij onder meer studie van het paringsgedrag van blauwe reigers.

Zijn aanstelling aan het laboratorium voor Onderzoek der Zee te Batavia bood hem de mogelijkheid voor nieuw e studies. Hij deed daar onderzoek aan koraalriffen en mangrovebossen.

Zijn aanstelling in 1931 als directeur van het Zoölogisch Station in Den Helder was in het kader van de toen door Prof. Jordan opgezette reorganisatie als instituut voor zuiver wetenschappelijk marien-biologisch onderzoek en als facilitair bedrijf voor de biologische faculteiten. Door de economische recessie en de tweede wereldoorlog was het pas na de oorlog mogelijk deze plannen volledig te realiseren.

Onder de Duitse bezetting was hij in 1942 en 1943 als gijzelaar geïnterneerd in Haaren en Sint Michielsgestel.

Verwey richtte zich op het onderzoek van de Waddenzee, en betrok daarin ook fysisch-chemisch onderzoek, waarvoor Postma werd aangesteld. Het leiden van het zich steeds uitbreidende Zoölogisch Station nam geleidelijk een groot deel van zijn tijd in beslag.

Na zijn pensionering heeft Verwey nog een deel van zijn oudere waarnemingsgegevens uit kunnen werken en kunnen publiceren.

Belangrijkste oceanografische activiteiten:

Verwey heeft, behalve door zijn eigen ecologisch werk ook door zijn leiding aan de ontwikkeling van het Zoölogisch Station een grote invloed gehad op de ontwikkeling vanm het zeeonderzoek in Nederland en van de mariene biologie in het bijzonder.

De uitbreiding van het werkterrein en de omvorming van het Station tot NIOZ werden onder zijn directie ingezet. Hij vond daarbij tijd voor eigen onderzoek aan kwallen en inktvissen en de trek van vogels en zeedieren.

Ook had hij een belangrijk aandeel in de oprichting van het Delta-instituut te Yerseke, gericht op het onderzoek van de biologische veranderingen ten gevolge van de uitvoering van het Delta-plan.

Bibliografie:

  • Postma, 1982

Referenties:

  • Baerends, G.P. (1983). Jaarboek KNAW 1981/1982.
  • Bennekom, J. van (2001). Geschiedenis van het Zoölogisch Station en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
  • Dobben, W.H. van (1982). Vakblad voor biologen 62.
  • Postma, H. (1982). Neth. Journal of Sea Research 15.
  • Strijbos, J.P. (1981). Vogeljaar 29.
  • Voous, K.H. (1995). In de ban van vogels. Ornithologisch Biografisch woordenboek van Nederland.
Comments