HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

Weber-van Bosse, Anne Antoinette

posted 19 Feb 2011, 06:46 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 19 Feb 2011, 06:47 ]

Amsterdam 27.03.1852 – Eerbeek 29.10.1942

Carrière:

Anne van Bosse groeide op met een grote belangstelling voor de natuur. Haar wetenschappelijke carrière begon zij na haar eerste huwelijk als toehoorder van de colleges biologie aan de Universiteit van Amsterdam 1880-1883. Daar ontmoette zij haar tweede man, Max Weber. Met hem maakte zij veel studiereizen. Zij speciali­seerde zich in het onderzoek van algen en ontwikkelde zich tot een internationale autoriteit op dit terrein. In 1910 ontving zij als eerste Nederlandse vrouw een eredoctoraat aan de universiteit van Utrecht (1910).

Biografie:

Anne van Bosse was dochter van Jacob Theodoor van Bosse, assuradeur, en Jacqueline Reynvaan. Haar moeder overleed toen zij 4 jaar oud was, en haar oudere zuster nam de opvoeding over. Zij was van jongs af geïnteresseerd in de biologie. In 1871 trouwde zij met de Amsterdamse kunstschilder W.F. Willink van Collen, die in 1878 overleed. In die jaren was zij actief op verschillende terreinen, waaronder het bevorderen van hoger onderwijs voor vrouwen. Na het overlijden van haar eerste man besloot zij tot een studie in de botanie. Zij had niet de vereiste vooropleiding om als student te worden ingeschreven, maar volgde de colleges als toehoorder. In 1883 trouwde zij met Max Weber, die als buitengewoon hoogleraar in de zoölogie aan de universiteit was verbonden. Na het emeritaat van haar man woonde zij in Eerbeek. Zij had geen kinderen.

Belangrijkste oceanografische activiteiten:

Door haar specialisatie in algen droeg Anne Weber–van Bosse belangrijk bij tot het Nederlandse zeeonderzoek. Dat was vooral ook door haar deelname aan de door haar man geleide Siboga expeditie. Ook bracht zij deze expeditie onder de aan­dacht van een breed publiek door de publicatie van het boek “Een jaar aan boord van H.M. Siboga”. Zij toonde het verband aan tussen kalkalgen en het ontstaan van koraalriffen. Op haar naam staat de ontdekking dat coccolithophoriden deel uitma­ken van het phytoplankton.

Bibliografie (selectie):

  • Koster en van Benthem Jutting, 1942.
  • Weber-van Bosse, A. (1903). Een jaar aan boord van H.M. Siboga. Brill, Leiden. 2e druk 1904. Duitse vertaling: Ein Jahr an Bord I.M.S. Siboga. Beschreibung der Holländischen Tiefsee-Expedition im Niederlandisch–Indischen Archipel 1899-1900 (1905).

Referenties:

  • Kieskamp, A. (2006). In: Biografisch woordenboek van Nederland 6.
  • Koster, J.Th. en T.S.S. van Benthem Jutting (1942). Some preliminary notes on the Algae collection Weber-van Bosse. Blumea suppl. 2
  • Pieters, F.F.J.M. en J. de Visser (1993). Bijdragen tot de Dierkunde 62.
  • de Visser, J. (1999). Inleiding in: A. Weber v.d. Bosse. Een jaar aan boord van H.M. Siboga, Atlas, Amsterdam. 2e druk 2000.

Autografie:

Ontbreekt

Comments