HOCdocs‎ > ‎Biographies‎ > ‎

Wind, Cornelis Harm

posted 9 Apr 2013, 08:41 by Historie van de Oceanografie Club   [ updated 9 Apr 2013, 08:41 ]

Groningen 07.11.1867 – Utrecht 07.08.1911

Carrière

Fysicus. Studie Groningen 1886-1893. Promotie Groningen bij H. Haga in 1894 op ‘De lokaalvariometer van Kohlrausch en het magnetisch veld in het Physisch Laoratorium te Groningen’. 1895 lector mathematische fysica en fysische chemie Groningen. Hoofddirecteur KNMI 1902. Lid KNAW 1903. Hoogleraar mathematische fysica en theoretische mechanica Utrecht 1904.

Biografie

Wind was zoon van Gerrit Wind (ingenieur) en Antje de Roos. Hij trouwde in 1885 met Maria Leonarda Debora Meder. Zij kregen 3 dochters. Als voogd zette hij zich in voor de kinderen van zijn bij een scheepsongeval overleden broeder J.H. Wind. Zijn fundamenteel fysisch onderzoek betrof voornamelijk het magneto-optisch effect en de eigenschappen van röntgenstaling. Daarnaast maakte hij naam als experimentator en organisator. Om deze redenen werd hij benoemd tot hoofddirecteur van het KNMI. Hij zette zich ook in voor het onderwijs in de geografie aan de Utrechtse Universiteit.

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten

De aanstelling van Wind bij het KNMI gebeurde in de verwachting dat hij leiding zou geven aan vernieuwing van het programma en de theoretische onderzoekingen, te land en ter zee, van dit instituut. Hoewel Wind slechts kort hoofddirecteur van het KNMI was heeft hij deze vernieuwingen ingezet en is hij ook daarna als curator nog nauw betrokken gebleven bij dit instituut (1906-1911). Ook was hij lid van de commissie van toezicht van het Rijksinstituut voor Onderzoek der Zee en Nederlands gedelegeerde bij de ICES. In dat verband zette hij zich in voor goede stroommetingen en samen met medewerkers van het RIOZ publiceerde hij (1905-1907) over deze waarnemingen. Maar voorstellen voor een programma van stroommetingen door het KNMI werden echter door het ministerie afgewezen.

Bibliografie

Ontbreekt.

Autografie

Ontbreekt.

Referenties
  • Lorentz, H.A., 1911. Verslag van de gewone vergadering der wis- en natuurkundige afdeling  van de KNAW 20: 172-174.
  • Snelders, H.A.M., 1989. In: Biografisch woordenboek van Nederland 3.
Link
HOC Katern Biografieën

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011)

Laatst gewijzigd:
Comments